Menu

 

Saran Loiret HB            27

St Raphael Handball   44

 

 

Saran Loiret HB   20

Montpellier HB    37

 

 

US Ivry Handball  35

Saran Loiret HB    31

 

 

Saran Loiret HB         26

Aix-en-Provence HB  28

 

 

Saran Loiret HB       28

Fenix Toulouse HB  29

 

 

US Créteil Handball  35

Saran Loiret HB         36

 

 

Saran Loiret HB  30

Cesson-Rennes   26

 

 

Saran Loiret HB  32

PSG Handball      44

 

 

Saran Loiret HB     32

US Ivry Handball   32 

 

 

Saran Loiret HB       28

Sélestat Alsace HB  28

 

 

Saran Loiret HB            33

Chambéry Savoie HB  36

 

 

Saran Loiret HB    27

HBC Nantes           31

 

 

Saran Loiret HB       31

USAM Nîmes Gard  39